הכוח לשנות בלחיצת כפתור

אני מזמין אותך להצטרף להפגנה הווירטואלית הגדולה בעולם

ההפגנה שמתגברת ואינה מתפזרת.

60 אישהצטלמוודורשים להסיר את החיסיון